Löydetään Yhdessä!

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen kehittämishanke 1.3.2023-29.2.2026. Sen tavoitteena on kotona asuvien yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien  oululaisten toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla.

Löytävän työn avulla etsimme, ohjaamme ja tuemme ikääntyneitä erityisesti heidän tarvitsemiensa kolmannen sektorin toimintojen ja palvelujen pariin. Toiminnan keskiössä on yksilöllinen asiakastyö. 

Hankkeen toiminta on ikäihmiselle maksutonta.