Löydetään Yhdessä!

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen kehittämishanke 1.3.2023-29.2.2026. Sen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla.

Hanketyötä pilotoidaan vuonna 2023 Tuiran alueella.

Löytävän työn avulla etsimme, ohjaamme ja tuemme ikääntyneitä erityisesti heidän tarvitsemiensa kolmannen sektorin toimintojen ja palvelujen pariin. Toiminnan keskiössä on yksilöllinen asiakastyö. 

Hankkeen toiminta on ikäihmiselle maksutonta.