Tervetuloa Oulun löytävän vanhustyön sivuille! 


MITÄ OULUN LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ ON?

Löytävä vanhustyö on kiireetöntä kohtaamista, jossa mahdollistetaan kuulluksi tuleminen ja ikääntyneen omien voimavarojen vahvistaminen tavoitteellisella työotteella. Tavoitteena on löytää ne yli 65-vuotiaat kotona asuvat, jotka kokevat yksinäisyyttä, ovat haastavassa elämäntilanteessa, ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja jotka kaipaavat pienempää tai suurempaa tukea löytääkseen elämäänsä mielekkyyttä ja sosiaalisia suhteita. 

Löytävä vanhustyö etsii, ohjaa, tukee ja kannustaa ikääntyneitä heidän tarvitsemiensa, erityisesti kolmannen sektorin, palveluiden ja toimintojen pariin. Tavoitteena etsiä yhdessä sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat ikääntynyttä pitkäkestoisesti. Löytävässä työssä hyödynnämme tarpeen mukaan digitaalisuutta ja olemassa olevaa vapaaehtoisverkostoa.  


YHTEISTYÖ

Löytävä vanhustyö pohjautuu eri toimijoiden muodostaman verkoston yhteistyöhön, jossa järjestöt, yhdistykset, säätiöt, seurakunnat ja eri viranomaiset muodostavat toimivan yhteistyöverkoston. 

"Yksin pääsee nopeammin, mutta yhdessä päsee pidemmälle." (Afrikkalainen sananlasku)


KUKA VOI OTTAA YHTEYTTÄ

Löytävään vanhustyöhön voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolla herää huoli ikääntyneen hyvinvoinnista. 


 


 "Miltä elämäni näyttäisi, jos voisin elää itselle mielekästä arkea ja tuntisin olevani tärkeä osa  yhteiskuntaamme?"